Wieloletnie prognozy finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa służy przeprowadzeniu oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Tworzenie jej pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnie prognozy finansowe obejmują projekcje na minimum 4 lata lub na cały okres zewnętrznego finansowania inwestycji (zaciągnięty kredyt lub wyemitowane obligacje), obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Dokument powinien być przejrzysty, wewnętrznie spójny, oparty na założeniach makroekonomicznych.

Obowiązek ich wykonania wynika z Art. 226-232 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Prognoza obejmuje:

 • dochody bieżące oraz dochody majątkowe,
 • wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
 • wynik budżetu,
 • przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
 • przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciąganego lub planowanego,
 • kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
 • objaśnienia przyjętych wartości.

Niezbędne jest również wyliczenie wskaźników zadłużenia zgodnie z art. 169, 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 r. i art. 243 ustawy z 2009 r.

Załącznikiem wieloletniej prognozy ma być wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz przewidywane źródła finansowania (środki budżetowe, środki z budżetu UE, dotacje budżetowe, dług) w każdym z lat realizacji przedsięwzięcia.

Sporządzamy, weryfikujemy i aktualizujemy wieloletnie prognozy finansowe dla Jednostek Samorządów Terytorialnych.
Plany te wykonujemy zgodnie z metodyką Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana zgodnie z wytycznymi resortu finansów daje możliwość racjonalnego planowania gospodarki finansowej JST.

Z naszych usług korzystały m.in. Miasta i Gminy Biała Rawska, Kałuszyn.

Emisja Obligacji

Emisja obligacji

Wieloletnie Prognozy Finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa służy przeprowadzeniu oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Tworzenie jej pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnie prognozy finansowe obejmują projekcje na minimum 4 lata lub na cały okres zewnętrznego finansowania inwestycji (zaciągnięty kredyt lub wyemitowane obligacje), obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Dokument powinien być przejrzysty, wewnętrznie spójny, oparty na założeniach makroekonomicznych.

Obowiązek ich wykonania wynika z Art. 226-232 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Prognoza obejmuje:

 • dochody bieżące oraz dochody majątkowe,
 • wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
 • wynik budżetu,
 • przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
 • przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciąganego lub planowanego,
 • kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
 • objaśnienia przyjętych wartości.

Niezbędne jest również wyliczenie wskaźników zadłużenia zgodnie z art. 169, 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 r. i art. 243 ustawy z 2009 r.

Załącznikiem wieloletniej prognozy ma być wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz przewidywane źródła finansowania (środki budżetowe, środki z budżetu UE, dotacje budżetowe, dług) w każdym z lat realizacji przedsięwzięcia.

Sporządzamy, weryfikujemy i aktualizujemy wieloletnie prognozy finansowe dla Jednostek Samorządów Terytorialnych.
Plany te wykonujemy zgodnie z metodyką Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana zgodnie z wytycznymi resortu finansów daje możliwość racjonalnego planowania gospodarki finansowej JST.

Z naszych usług korzystały m.in. Miasta i Gminy Biała Rawska, Kałuszyn.

Umowy z Bankami

Opiniujemy i weryfikujemy projekty Umów:

 • z bankami, dotyczące zaciąganych kredytów, restrukturyzacji kredytów, emisji obligacji
 • z innymi kontrahentami, w części dotyczącej finansowania i zasad płatności.

Na zlecenie Klienta uczestniczymy w negocjacjach Umów.

Ekspert Doradcy

Tworzymy zespół o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie emisji obligacji komunalnych, finansach firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz w nadzorze właścicielskim.

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  530 803 008
  01-903 Warszawa

NIP 5261419338
REGON 147156930