Doradztwo Finansowe

 

 

Sporządzanie i weryfikacja prognoz i analiz finansowych

Analiza finansowa jest dostarczeniem informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania.

W jej skład wchodzi:

 • analizę pionową i poziomą,
 • określenie źródeł finansowania majątku,
 • badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
 • wycenę bilansową
 • analiza wskaźnikowa

Analiza finansowa ma zastosowanie w:

analizie fundamentalnej przedsiębiorstw,

przy podejmowaniu decyzji o fuzjach lub akwizycji przedsiębiorstw,

przy ocenie zdolności kredytowej,

przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,

jako systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością.

Prognozy finansowe

Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych- rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow.


Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

 • Monitoring i analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie prognoz cahf flow i wskazanie działań zabezpieczających płynność finansową
 • Doradztwo w prowadzeniu działań mających na celu zwiększenie rentowności
 • Przegląd i optymalizacja kosztów
 • Opracowanie planów finansowych krótko i długoterminowych
 • Wsparcie przy negocjacjach z bankami
 • Bieżące wsparcie firmy w zakresie finansów
 • Kształtowanie struktury i źródeł pozyskania kapitału


Wycena Firm

Wycenę przedsiębiorstw (lub zorganizowanej ich części) przeprowadza się przy:

 • transakcjach kupna-sprzedaży lub transakacjach prowadzących do zmiany właścicieli,
 • restrukturyzacji firmy zarówno kapitałowej jak i organizacyjnej,
 • fuzjach i przejęciach, podwyższeniu kapitału,
 • opracowniu koncepcji zarządzania wartością firmy (przedsiębiorstwa),
 • wszelkich transakcjach finansowych (zabezpieczenie zaciąganych kredytów, tworzenie struktur holdingowych),
 • spadkach, darowiznach i dlacelówpodatkowych.

Wycen przedsiębiorstw dokonuje się następującymi metodami:

 • dochodową opartą na wielkości dywidend, przepływów pieniężnych (cash flow) bądź zysków,
 • majątkową (księgową, odtworzeniową, likwidacyjną, skorygowanych aktywów netto),
 • mieszaną.

Wyznacznikiem doboru właściwej metody są cel sporządzanej wyceny, charakter i zakres wykorzystania jej wyników, rodzaj działalności prowadzonej przez wyceniane przedsiębiorstwo.

Wycena przedsiębiorstwa (firmy) wymaga znajomości i wiedzy z zakresu rachunkowości, zarządzania strategicznego, finansów przedsiębiorstwa i statystyki.

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

 • majątkowymi -księgową, skorygowanych aktywów netto, odtworzeniową, likwidacyjną, formułą Wicoxa,
 • dochodową- DCF (Discounted Cash Flow),
 • porównawczą inaczej zwaną rynkową, która opiera się na porównaniu z adekwatną spółką na rynku kapitałowym,
 • mieszaną- niemiecką i szwajcarską.

O wyborze metody wyceny decyduje cel wyceny, branża, sytuacja ekonomiczna, dostępność informacji na temat wycenianego podmiotu, specyfika biznesowa.

Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym i przy sporządzaniu wycen.


Wsparcie Nadzoru Właścicielskiego

Pomoc w egzekwowaniu praw właścicielskich w relacji między akcjonariuszami/udziałowcami a zarządem.

 • Nadzór korporacyjny obejmujący najważniejsze decyzje podejmowane przez menedżerów.
 • Wsparcie polegające na ocenie prawnych i ekonomicznych działań firmy jak również podejmowanych zamierzeń niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej, efektywności inwestycji, analiza mocnych i słabych stron firmy/przedsięwzięć .

Ekspert Doradcy

Tworzymy zespół o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie emisji obligacji komunalnych, finansach firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz w nadzorze właścicielskim.

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  530 803 008
  01-903 Warszawa

NIP 5261419338
REGON 147156930